Hệ thống kiểm soát ra vào cửa SUPREMA BSM-OC

Hệ thống kiểm soát ra vào cửa SUPREMA BSM-OC

20,492,000 VND Còn hàng

Mã sản phẩm:

Số lượng: 0

• Máy kiểm soát ra vào & chấm công bằng vân tay + Thẻ MIFARE + Mã CODE .

• Đầu nhận dạng vân tay bằng quang học 500dpi .

• DUAL CPU 400Mhz DSP, 72MB Flash + 34MB RAM, LCD màu 2.5” .

• Đăng kí được 9,750 đến 25,000 người dùng (tối đa được 50,000 mãu vân tay) và 500,000 sự kiện ra vào offline .

• Cho phép 5 vân tay/ người .

• USB backup data kết nối máy tính qua mạng LAN TCP/IP hoặc RS485, RS232, USB, để kiểm soát cửa ra vào và chấm công trên phần mềm .

• Công nghệ đầu tiên trên thế giới: Lưu dấu vân tay lên thẻ- Chứng thực dựa trên Vân tay thực tế và vân tay lưu trên thẻ .

• Không cần lưu vân tay trên máy .Tăng độ bảo mật và tăng số người dùng lên đến 20,000 người .

• Thời gian nhận dạng < 1 giây, độ sai số 1/100000 .

• Hiển thị tên và hình ảnh nhân viên và phát âm thanh khi đặt vân tay vào .

• Kết nối được Doorphone .