Đầu đọc thẻ cảm ứng kiểm soát ra vào cửa AR-757 H

Đầu đọc thẻ cảm ứng kiểm soát ra vào cửa AR-757 H

2,616,000 VND Còn hàng

Mã sản phẩm:

Số lượng: 0

Hotline tư vấn bán hàng:

ZALO: 0906479527

HOTLINE: 0906479527

 RF Frequency : 125KHz, (khoảng cáhc đọc thẻ từ 10-18cm)
 Quản lý (Người sử dụng) : 1,024 Người 
 Lưu trữ data : 3,000 sự kiện ra vào gần nhất khi off-line, 
 Chế độ hiển thị : 1 LED & 1 Beeper  
 Hoạt động độc lập hay kết nối với PC, giao tiếp RS485; 
 Chức năng truy cập bằng thẻ, thẻ + mã PIN