KT 2200

KT 2200

Còn hàng

Mã sản phẩm:

Số lượng: 0

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Nguồn điện sạc             : AC 220V/50Hz

Bóng đèn                     : 6V 6 W x2 bóng

Bình ắc quy khô            : 6V 5Ah

Dòng điện sạc               : 250 mA

Thời gian sạc                 : 24 giờ

Thời gian thắp sáng       : chế độ 1 bóng =   4 giờ

                                         chế độ sáng 2 bóng = 2 giờ