Đèn Domino Moving Head

Đèn Domino Moving Head

9,450,000 VND Còn hàng

Mã sản phẩm:

Số lượng: 0

Đèn Domino Moving Head

(PAH-440) Đèn Domino Moving Head sử dụng 12 bóng LED Cree, mỗi bóng 12w siêu sáng, 4 màu RGBW. Với 2 chế độ Beam và Flower (tương tự như đèn LED phượng hoàng).

Đèn Domino Moving Head 1
Đèn Domino Moving Head 2
Đèn Domino Moving Head 3
 
Đèn Domino Moving Head 4
Đèn Domino Moving Head 5
Đèn Domino Moving Head 6
 
Đèn Domino Moving Head 7
Đèn Domino Moving Head 8
Đèn Domino Moving Head 9
 
Đèn Domino Moving Head 10
Đèn Domino Moving Head 11
Đèn Domino Moving Head 12
 
Đèn Domino Moving Head 13