Đèn laser 7 màu giá rẻ có nhiều công suất chọn lựa đây

Đèn laser 7 màu giá rẻ có nhiều công suất chọn lựa đây

5,400,000 VND Còn hàng

Mã sản phẩm:

Số lượng: 0

Đèn laser 7 màu giá rẻ có nhiều công suất chọn lựa đây
 
Đèn laser 7 màu giá rẻ có nhiều công suất chọn lựa đây 1
Công suất Trộn màu Trọng lượng Giá bán
1w 1W Multi Color RGB ILDA Animation 
laser (Red: 300mW, Green: 100mW, 
Blue: 700mW 450nm, blended white: 
1000mW), 10K
3,8kg 6,000,000 vnđ
1,5w 1.5W Multi Color RGB ILDA 
Animation laser (Red: 500mW, Green: 
200mW, Blue: 800mW 450nm, blended 
white: 1500mW), 25K
5,5kg 10.500.000 vnđ
2,5w 2.5W Multi Color RGB ILDA 
Animation laser ( Red 600mW 650nm + 
Green 400mW 532nm + Blue 1500mW 
450nm, blended white: 2500mW), 
25K
8,5kg 16.000.000 vnđ
5w 5W Animation laser Multi Color ILDA 
RGB (Red: 1000mW 638nm, Green: 
1000mW, Blue: 3000mW 450nm, 
blended white: 5000mW), built in 
25K
20kg 41.000.000 vnđ