Đầu dò hồng ngoại Pyronix Eclipse EP

Đầu dò hồng ngoại Pyronix Eclipse EP

Còn hàng

Mã sản phẩm:

Số lượng: 0

Hotline tư vấn bán hàng:

ZALO: 0906479527

HOTLINE: 0906479527

Hai thành phần: Sóng siêu cao tần 10.525 GHz và Hồng ngọai

• Tự động bù nhiệt - Phạm vi bảo vệ: 15m

• Lựa chọn báo động bởi đồng thời cả hai thành phần (AND) hoặc một trong hai (OR) - Chọn 1, 2 xung

• Điều chỉnh phạm vi bảo vệ 5-15m cho cả 2 thành phần - SX tại Anh