BÌNH MINI TQ

BÌNH MINI TQ

Còn hàng

Mã sản phẩm:

Số lượng: 0

Model Capacity (kg) Efficient time (s) Efficient Range (m)

Working Temperature (°C)

Dimensions (mm)
mini-Ý 400 ml ≥8 2.0 - 10C to +55 C Φ50*200  
mini-TQ 400 ml 8 2.0 - 10C to +55 C Φ50*200  
PFE-1 610 mgr 8 4.0 - 10C to +55 C Φ50*200